Jozefína Čekovská
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879180
Email: jcekovska@astro.sk


Dátum a čas: 12.8. 2022 04:11:17 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!