•  
EnglishEnglish

Názov: Prenos hmoty hviezdnym vetrom v symbiotických dvojhviezdach typu S: III. Potvrdenie usmernenia vetra v EG Andromedae z hmlovinnej čiary [OIII] lambda5007.
Autori: Natalia Shagatova, Augustín Skopal, Sergey Shugarov, Richard Komžík, Emil Kundra
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Rozloženie hustoty hviezdneho vetra strácaného červeným obrom ovplyvňuje, aké množstvo jeho hmoty je prenesené na bieleho trpaslíka, a tým aj ďalší vývoj symbiotickej dvojhviezdy. V práci boli použité spektrá získané na observatóriách na Skalnatom Plese a v Starej Lesnej, ako aj z databázy ARAS (Astronomical Ring for Access to Spectroscopy), pokrývajúce päť orbitálnych cyklov pokojnej symbiotickej hviezdy EG Andromedae. To nám umožnilo analyzovať periodické zmeny toku žiarenia a radiálnych rýchlostí jednotlivých zložiek spektrálnych čiar H-alfa a [OIII] lambda5007. Tie preukázali asymetrické rozloženie hmoty v oblasti obežnej dráhy a redšie prostredie v okolí pólov červeného obra, charakterizované až o dva rády nižším odtokom hmoty ako bol určený v rovine obežnej dráhy. Tento výsledok nezávisle potvrdzuje zistenie, že okolohviezdna hmota v EG Andromedae je sústredená smerom k rovine obežnej dráhy zložiek dvojhviezdy. Táto práca bola zaradená medzi „Highlight“ články v časopise Astronomy and Astrophysics (https://www.aanda.org/2021-highlights).
Referencia: Astronomy & Astrophysics, 646, A116 (2021)


Dátum a čas: 12.8. 2022 05:36:51 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!