•  
EnglishEnglish

Názov: Fotometria a spektroskopia rozpadnutej kométy C/2019 Y4 (ATLAS)
Autori: O. Ivanova, I. Lukyanyk, D. Tomko, A. Moiseev
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Uskutočnili sa fotometrické a spektrálne štúdie rozpadu kométy C/2019 Y4 (ATLAS) s cieľom získať informácie o fyzikálnych parametroch kométovej kómy počas jadrového rozpadu a sledovala sa dynamická história komét s cieľom nájsť vzťah medzi kométami C/1844 Y1 (Great comet) a C/2019 Y4 (ATLAS). Zo získaných údajov sa skúmal príspevok plynnej zložky k celkovému prietoku za dve obdobia pozorovania. Zistilo sa, že príspevok je asymetrický pre slnečné protislnečné smery. Zistilo sa, že rozpad jadra viedol k výraznému zvýšeniu plynu v kóme kométy. Analýza morfológie kométy v úzkopásmových filtroch BC, RC a C2 ukázala prítomnosť 4 fragmentov jadra v kométe kométy. Bola získaná zmena farby kométneho prachu, kde sa farba prachu zmenila z červenej v bezprostrednej blízkosti jadra (hlavná zložka jadra) na veľmi modrú v značnej vzdialenosti od jadra. Významný rozdiel vo farebnom správaní virgule je spôsobený asymetriou príspevku plynnej zložky k celkovému prúdeniu. Tieto znaky tiež naznačujú určitý vývoj rozptylových vlastností častíc v komocentrickej vzdialenosti a prítomnosť niekoľkých fragmentov jadra v kóme. Modelová štúdia dynamického vývoja dráh komét C/1844 Y1 (Veľká kométa) a C/2019 Y4 (ATLAS) ukázala, že kométy majú podobné dráhy, ale z dynamického hľadiska nemajú spoločného predka.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 507(4), 5376-5389 (2021).


Dátum a čas: 12.8. 2022 04:49:38 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!