Oddelenia EnglishEnglish

Oddelenie fyziky Slnka

Prehľad výsledkov výskumu

Vedúci

Mgr. Peter GÖMÖRY, PhD.

Zástupca vedúceho

RNDr. Aleš KUČERA, CSc.

Pracovníci

 • Ing. Jaroslav AMBROZ
 • Mgr. Martin BENKO, doktorand
 • Mgr. Peter GÖMÖRY, PhD.
 • Javier Sergio MANRIQUE GONZALEZ, PhD.
 • Ing. Miroslav HUTÁR
 • Mgr. Július KOZA, PhD.
 • RNDr. Aleš KUČERA, CSc., čiastočný úväzok
 • Sergo LOMINEISHVILI, Msc., doktorand
 • RNDr. Vojtech RUŠIN, DrSc., čiastočný úväzok
 • RNDR. Ján RYBÁK, CSc.
 • RNDr. Metod SANIGA, DrSc.
 • Mgr. Pavol SCHWARTZ, PhD.
 • Ing. Michal TREMBÁČ

Observatóriá & Prístroje

 • Observatórium Lomnický Štít:verejná stránka, intranet.
  • Súradnice:
   • zemepisná dĺžka: 20° 12' 47,43" V
   • zemepisná šírka: 49° 11' 42,53" S
   • nadmorská výška: 2 633,0 metrov nad morom
  • Ďalekohľady: dva koronografy ZEISS 200/3000 : D=20 cm, f_eff=4 m
  • spektropolarimeter: Koronálny Multikanálový Polarimeter (CoMP-S): verejná stránka, intranet
  • spektropolarimeter: Slnečný Chromosférický Detektor (SCD)
  • Vedúci observatória: RNDR. Ján RYBÁK, CSc.

 • Stará Lesná
  • Súradnice:
   • zemepisná dĺžka: 20° 13' 12" V
   • zemepisná šírka: 49° 11' 48" S
   • nadmorská výška: 810 metrov nad morom
  • Ďalekohľady:
   • Horizontálny Slnečný Teleskop so spectrografom: coelostat Jenschovho typu s 2 rovinnými zrkadlami (D=60 cm). Ďalekohľad mimoosového Kutterovho typu s hlavným sférickým zrkadlom (D=50 cm, f=35 m). Kolimátor a kamerové zrkadlo spektrografu majú apertúru 25 cm a 40 cm (f=9.65 m). Disperzia spectrografu je približne 0.16 nm/mm v prvom ráde.


Dátum a čas: 8.6. 2023 14:17:54 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!