Novinky / Podujatia EnglishEnglish

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015
9. a 12. júna 2015

  • Základné údaje:
    • Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
    • Telefón, e-mail: 052 7879 126, lhambalek@astro.sk
  • Program - 9. a 12. júna 2015Dátum a čas: 25.6. 2022 19:17:56 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!